leren in het E-landschap...

didactiek

Een nieuwe visie op leren? of het bekende gezegde oude wijn in nieuwe zakken?

Het wereld beeld is de laatste jaren drastisch aan het veranderen. Van een industriële revolutie verkeren wij nu in een informatie revolutie, Het gebruik van internet en de democratisering van informatie brengen grote veranderingen teweeg. Bedrijven aan wie een decennia geleden de verspreiding van informatie tot de kerntaak behoorde leiden op dit moment een marginaal en steeds verder aftakelend bestaan:

  • Dagblad uitgevers
  • Tijdschriften uitgevers
  • Boekuitgevers

Deze bedrijfstakken, die dicht bij mijn eigen arbeidsverleden liggen en waarvan ik de laatste jaren heb ik kunnen ervaren dat er getracht wordt om de 'brood en boter bezigheden' uit het verleden in een digitale vorm voort te zetten, echter meestal met weinig succes. Veel meer bedrijfstakken hebben met dit zelfde proces te maken, op het moment dat techniek, of informatie gedemocratiseerd wordt valt er niets meer te verdienen. Een nieuwe informatie wereld krijgt nieuwe spelers:

Oud

Nieuw

Keith Rupert Murdoch

Eric Schmidt, Sergey Brin, Larry Page

Silvio Berlusconi

 Mark Zuckerberg

Kodak

 Apple

Big Data is een begrip, dat de nieuwe generatie internet tycoons gretig gebruiken, hun business is hier voor een groot deel op gebaseerd. In het onderwijs zal Analytics een nieuw begrip gaan worden, data-driven decision-making is een nieuwe skill in het onderwijs.

'Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century' 'Harvard Business Review'.

Maar ook gevestigde instituten die onderwijs verzorgen zullen hier mee te maken krijgen. Het grote probleem, is het verdien model. De veranderende behoefte aan scholing. Competentie gestuurd onderwijs, het doel van dit onderwijs concept is dat de relatie tussen de arbeidsmarkt en de competenties van de lerenden maximaal op elkaar afgestemd moeten zijn. Een competentie is een cluster van vaardigheden, attitudes, en onderliggende kenmerken dat iemand in staat stelt om taken te verrichten die een belangrijk bestanddeel uitmaken van een functie of rol ”Parry (1996)”. In het competentie gerichte onderwijs wordt ook meer gebruik gemaakt van eerder verworven competenties, en EVC trajecten zijn in het huidige beroepsonderwijs al standaard procedures. Een EVC kan ook gezien worden als een 0-meting, om een op de deelnemer afgestemd leertraject samen te stellen. Dus cognitie, psychomotoriek en houding moeten in de leerdoelen duidelijk zijn omschreven en de organisatie van het leerproces moet er voor zorgen dat zo kosten efficiënt mogelijk de lerende in de beroepspraktijk is in te zetten.

Helaas... in de veranderende wereld vindt een paradigma verschuiving plaats, dat er niet meer opgeleid wordt om een vakgebied tot aan de pensioengerechtigde leeftijd te blijven volharden. Immers wij gaan naar een participatie maatschappij waar een vast arbeidscontract tot het verleden gaat behoren, dus meer en meer losse contract vormen en ZZP werknemers. Dit betekent ook dat de nieuwe generaties op basis van een generieke opleiding, zeer snel moeten kunnen schakelen in competenties en inzichten. Didactiek zal niet echt veranderen, het didactisch model van Gelder en de taxonomie van Bloom zullen gewoon verder gaan, echter de dynamiek en de mix van vormen zal zeker veranderen.

Constructivisme is in het onderwijs een leertheorie die uitgaat van de opvatting dat leren start wanneer de lerende een storende discrepantie ervaart tussen zijn eigen wereldbeeld en dat van anderen. De lerende is dan geneigd om dit gebrek aan overeenstemming zo effectief mogelijk weg te willen nemen door de betekenis die hij zelf construeert voor zijn omgeving samen met anderen bewust te worden en te verkennen. Wil een lerende actief en constructief kennis en vaardigheden verwerven, dan moet de lerende door de e-learning module begeleid worden met gerichte hulp en ondersteuning in een rijke en uitdagende leeromgeving. Voorbeelden van ondersteuning zijn feedback en reflectie. Als er sprake is van blended learning is coaching van groot belang.

Het gebruik van een MOOC “Massive Open Online Course” is ook een aardverschuiving in de democratisering van kennis, echter ook hier zal het verdien model een rol gaan spelen, universiteiten bieden grootschalig MOOC's aan. Het UVA en OpenU zijn in Nederland stevig aan de weg aan het timmeren. Echter het verdien model is 'overheidsgelden', anders zijn deze MOOC's niet mogelijk. Een klein stukje inkomsten kan gegenereerd worden door examinering en certificering tegen betaling aan te bieden. Als het aanbod van deelnemers aan MOOC's werkelijk 'Massive' wordt, dan kan een MOOC zichzelf misschien bedruipen, zonder overheids bemoeienis.

Micro trainingen, om snel de benodigde skills op te pakken die voor een project noodzakelijk zijn. Cut the grap en kom zo snel mogelijk tot de essentie en dat bij voorkeur via m-learning. Bij langere leertrajecten, zal de rol van de docent veranderen, van frontaal lesgeven zal er meer een rol van coach ontstaan, die de verbindingen vormt tussen de diverse informatiebronnen en context toevoegt daar waar nodig en het leerproces bewaakt.

 

 

2022  Hans Huijsing Blog  
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd