leren in het E-landschap...

Roadmap voor de productie van E-learning

Een training, les of college heeft als het goed is een 'real world problem' als basis, en dit probleem moet door het volgen van de les opgelost worden. Bijvoorbeeld; een micro les, over hoe te handelen bij hulpverlening aan iemand die een hartstilstand heeft gehad en middels reanimatie en de hulp van een AED weer tot leven gewekt kan worden. De opleiding tot arts heeft een wat ruimere doelstelling, 'het genezen van zieke mensen'. Een E-learning les zal dan ook altijd een 'real word problem' als grondslag heeft. De start van de roadmap is dan ook het formuleren van de doelen.

 

  • De onderwijskundige doelen
  • De bedrijfsmatige doelen
  • De doelen kunnen bepaald worden op macro-, meso- en microniveau en het is vanzelfsprekend dat doelen het best SMART gedefinieerd worden
  • Commitment van alle betrokken partijen

Als deze stap wordt overgeslagen en committent van alle betrokken partijen niet wordt verkregen en ook de verantwoordelijkheden niet duidelijk wordt vastgelegd dan wordt de productie van e-learning al snel de metafoor van het voorttrekken van een dood paard.

Vervolgens moeten er een aantal ontwerp stappen worden genomen:

  • Het informatie ontwerp
  • Het Visuele ontwerp
  • Het ontwerpen van de activiteiten
  • Bepalen op welke platforms de les te volgen is; Mobile, desktop, second screen?

Het maken van een scenario is afhankelijk van de flow van informatie en de activiteiten, een eenvoudig scenario kan lineair zijn echter ook bestaat de mogelijkheid om een vertakt scenario te bouwen, dat inspeelt op de voorkennis van de deelnemer of aan de hand van de evaluatie van de assessments, die plaats vinden in het scenario. Dan is maken van een flowchart een prima hulpmiddel om de structuur inzichtelijk te maken. Inhoudsdeskundigen creëren de tekst en de toets-items voor de lesinhouden. Media assets foto's, tekeningen, animaties, video, audio moeten gecreëerd en/of verzameld worden. Een goed scenario plaatst de cursus content in een context die relevant is voor de deelnemers, omdat de deelnemers de informatie kunnen gebruiken in hun eigen wereld. Vervolgen kan er een storyboard gemaakt worden. Storyboard zijn visuele organizers, eigenlijk een serie illustraties in een sequentie geplaatst om voor de productie een visualisatie van de e-learning module te maken. Een storyboard helpt de inhoudsdeskundigen, om hun expert content te creëren. Storyboarding kan met eenvoudige hulpmiddelen: Bijvoorbeeld PowerPoint is een prima hulpmiddel om storyboards te vervaardigen. Vele handige templates zijn te vinden op het internet. Het storyboard bevat de teksten, per scene eventueel getekende aanwijzingen voor beeld/video- en animatiemateriaal en eventuele teksten die als audio voorgelezen moeten worden door de Tusitala  'Samoaans voor verhalenverteller'. 

De productie van de e-learning modules kan na de voorgaande stappen plaatsvinden, na productie volgt de review, waarna een alfa versie opgeleverd wordt. Inhoudsdeskundigen en andere leden van een e-learning team krijgen altijd briljante ideeën, na het zien van een eindresultaat, waar helaas voor dat de productie begon nooit door iemand aan gedacht was. Dit kan een eindeloze lus van herhaalde werkzaamheden opleveren, die met name in het planningsstadium nooit waren voorzien. Het storyboard kan dan gezien worden als de bouwtekening van de architect, waar de aannemer(s) zich aan moet(en) houden. Het is dan ook taak van de projectmanager, om te bekijken of deze nieuwe inzichten werkelijk iets toevoegen en of deze binnen het budget alsnog geproduceerd kunnen worden. Na de alfa versie oplevering, komt de beta versie oplevering. Deze versie kan het best door een pilottestgroep getest worden, waarbij de voorkeur uitgaat, naar niet inhoudsdeskundigen. leden van de pilottestgroep moeten wel voldoen aan de startkwalificatie benodigd om deze module te kunnen doen.

 

 

 

2021  Hans Huijsing Blog  
Our website is protected by DMC Firewall!